Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 150                           

Karar Tarihi  : 13/06/2018               

KONUSU:

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, İlimiz, Marmaris İlçesi, Bozburun Mahallesi, 111 ada 19 parsel numaralı 1.333,91 m² yüz ölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazın içerisine “Paket Arıtma Tesisi ” yapılması ve kullanılması koşulu ile taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 23/05/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1697 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.