Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 150                            

Karar Tarihi   : 08/08/2019               


KONUSU:

 İl Mülki sınırları içerisinde bulunan derelerin ıslahı amaçlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından projeleri hazırlanan, 2019 yılı içinde kesin projeleri tamamlanıp ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla İli Bodrum, Milas ve Menteşe İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Sanat Yapıları Yapım, Bakım Ve Onarım Yapılması İşi ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden 2019 yılında %60’ının, 2020 yılında kalan %40 ‘ının tamamlanması planlanan işin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi, 2019 yılı için 2.184.821,28 TL’lik (%60) ödeneğin, 2020 yılı için kalan 1.456.547,52 TL’lik (%40) ödeneğin Fen İşleri Daire Başkanlığı bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarihli ve 18955236-841.02.01-E.3498 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.