Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :15                  

Karar Tarihi   :13/01/2015    

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında 5 adet İşletme, 14 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı bulunmaktadır. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyemizin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve Belediye Meclis Üyelerinden 3 adet asil, 2 adet yedek üyenin belirlenmesi    

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/01/2015 tarih ve 47720051 –301.01/39 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Büyükşehir Belediye Başkanklığımızın hüküm ve tasarrufu altında 5 adet İşletme, 14 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı bulunmaktadır. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyemizin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nde temsil edilmesi Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğü'nün 7. maddesi uyarınca Birliğe üye olunmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN doğal üyesi olduğu birliğe Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden 3 adet asil, 2 adet yedek üyenin belirlenmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

          Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğü'nün 7. maddesi uyarınca Birliğe üye olunmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN doğal üyesi olduğu birliğe Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden 3 adet asil, 2 adet yedek üyenin belirlenmesi için; meclis gruplarınca 3 adet asil üyelik için; Taner USLU, Ramazan ONTAŞ, Abdül Cemil CEM  ve 2 adet yedek üyelik için Recep ŞATIR ve Can CANBEY  önerildi. Yapılan isim önerilerin açık oylama usulü ile Taner USLU, Ramazan ONTAŞ ve Abdül Cemil CEM’in asil üye,  Recep ŞATIR ve Can CANBEY’in yedek üye olarak seçilmelerine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.