Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 151                  

Karar Tarihi     : 10/09/2020      


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         e) Bodrum İlçesi, Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik Bodrum Belediye Meclisinin 06.02.2020 tarih ve 2020/24 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

                    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.08.2020 tarihli raporunda;