Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No            :151                                                                                                                                                                                                                                             

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

MENTEŞE İLÇESİ, KARŞIYAKA MAHALLESİ, KARAMUĞLA MEVKİİ, 128 ADA, 7, 8, 9 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN TARİHİ ŞARAPHANE OLARAK KULLANILMASI KOŞULU İLE BEDELSİZ OLARAK MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 18/e VE 75/d MADDELERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZLARIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 10 YILLIĞINA TAHSİS EDİLMESİ   

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 28/08/2014 tarih ve 47720051-756.01/14592 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı gereği Menteşe İlçesi Karşıyaka Mahallesi Karamuğla Mevkii 128 ada 7 parselde bulunan 102,35 m² ‘Arsa’, 128 ada 8 parselde bulunan 17,70 m² ‘Hela’ ve 128 ada 9 parselde bulunanan 230,66 m² ‘Kargir Şarap İmalathanesi’ Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir. Söz konusu parseller üzerinde bulunan tesis uzun zamandan beri Tarihi Şaraphane olarak kullanılmaktadır.

 Menteşe Belediye Başkanlığı’nın 18.08.2014 tarih ve 2372 sayılı yazısı ile ilgili taşınmazların tahsis talebi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmiştir.

Söz konusu taşınmazların; kültürel amaçlı; sergi, toplantı salonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Menteşe Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazların teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.