Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 151                      

Karar Tarihi  : 13/04/2017          

KONUSU:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına kayıtlı olan, Bodrum ilçesi, Torba mahallesinde bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile, ekli haritada sınırları taralı olarak belirlenmiş, 11/08/2016 tarih ve 361 sayı numaralı meclis kararında belirtilen alana ek olarak, 17.074,74 m² büyüklüğündeki alana arazi topoğrafyası ve rehabilitasyon projesi uygulama yöntemi gereğince ihtiyaç duyulmuş olup, söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususunun görüşülmesi.         

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2017 tarihli ve 33887833-301.01-1259 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız..