Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 151                           

Karar Tarihi  : 13/06/2018               

           

KONUSU:

Mülga Gürleyik Köyü Muhtarlığı heyetince alınan 02.06.2010 tarih ve 15 sayılı kararda, mülkiyeti Bilal KAPLAN'a ait Dalaman İlçesi Gürleyik Mahallesi 1000 parsel numaralı 471,29 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaza çok amaçlı salon yapılması amacıyla, mülkiyeti mülga Gürleyik Köyü Tüzel Kişiliğine ait olan Dalaman İlçesi Gürleyik Mahallesi 1001 parsel numaralı 571,88 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın değiştirilmesine karar verildiği ve aynı kararda belirtilen 703,78 TL taşınmazların yüz ölçümü farkının Bilal KAPLAN tarafından 03.06.2010 tarih ve 809420 nolu makbuz ile mülga Gürleyik Köyü Muhtarlığına ödendiği tespit edilmiş, ancak taşınmazların takasına ilişkin tapu devir işlemlerinin yapılmadığı anlaşılmış olup; Bilal KAPLAN’ın 11.08.2017 tarihli dilekçesine istinaden, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Dalaman İlçesi Gürleyik Mahallesi 1001 parsel numaralı 571,88 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitekli taşınmazın Bilal KAPLAN adına, mülkiyeti Bilal KAPLAN’a ait, mevcutta üzerinde çok amaçlı salon bulunan Dalaman İlçesi Gürleyik Mahallesi 1000 parsel numaralı 471,29 m² yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Medeni Kanunun 698 ve 699. maddeleri gereğince tescil edilmesi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/06/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1943 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.