Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 15                       

Karar Tarihi   : 10/01/2019         

 

KONUSU:

           5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 28. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.  maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği; Meclisimizce, gizli oylamayla Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi.

 

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 03/01/2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.18 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.