Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 151              

Karar Tarihi   : 08/08/2019                


KONUSU:

 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 ve 2020 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan ve 2019 yılında yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Torba Mevkii, 153 Ada 8 Parseldeki Bodrum Terminal Çatı GES Yapım İşi ile ilgili olarak; Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, 2019 yılında %25' i (1.000.000,00 TL) ödenek programlaması yapılan bahse konu yapım işinin yıllara yaygın olarak gerçekleştirilmesi ve 2020 yılı için %75' i (3.000.000,00 TL) ödeneğin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarihli ve 18955236-622.99-E.3497 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.