Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


 

     Karar No         : 15                                                                                                            

     Karar Tarihi   : 09/01/2020            

 

     KONUSU:

        Büyükşehir Belediyemizde 2020 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşme ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yılın Ocak ayında yayımlanacak olan Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi’nin 1 sayılı cetvelinde belirtilen unvan bazlı net aylık tutarının, belgelendirmeleri koşulu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hizmet süresi, 0-5 (Dahil) yıl arasında olanlara %80’i , 6-10 (Dahil) yıl arasında olanlara %85’i, 11-15 (Dahil) yıl arasında olanlara %90’ı, 16-20 (Dahil) yıl arasında olanlara %95’i, 21 yıl ve üzerinde olanlara ise net ücret tutarı olarak belirlenmesi, bu belirlemeden sonra 2019 yılı aralık ayında ödenen net sözleşme ücretinin altında ücret belirlenen sözleşmeli personel için 2019 yılı aralık ayında ödenen net sözleşme ücretinin aynen uygulanmasına; 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yine söz konusu genelgenin 2 sayılı cetvelinde belirtilen oranlar doğrultusunda ek ödeme yapılması hususlarının görüşülmesi

        İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08.01.2020 tarihli ve 58798979-050.01.99-E.126 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.