Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No            :152                                                                                                     

Karar Tarihi :09/09/2014                

KONUSU:

6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLUŞTURULAN DEVİR TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU KARARLARI GEREĞİNCE MÜLKİYETİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BODRUM BELEDİYESİNE ½ HİSSE ORANINDA VE MÜSTAKİLEN DEVRİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BODRUM BELEDİYESİNE MEDENİ KANUNUN 698. VE 699. MADDELERİ GEREĞİNCE TAKSİMİ                                        

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 28/08/2014 tarih ve 47720051-756.01/14594 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile Bodrum Belediyesine ½ hisse oranında ve müstakilen devri yapılan; İlimiz Bodrum İlçesi, Bitez Mahallesi 182 Ada 81 (2405) parsel, Göltürkbükü Mahallesi 15, 661 ve 882 parseller, Karakaya Mahallesi 335 Ada 3 (2319) ve 12 (817) Parseller, Gündoğan Mahallesi 142 Ada 1 parsel, 289 Ada 2 Parsel, Konacık Mahallesi 50 ve 2590 parseller, Ortakent 412 Ada 11 (200 ada 3) parsel, Turgutreis Mahallesi 316, 828 ve 2522 parseller, Yalıkavak Mahallesi 828 parsel ve 522 Ada 5 parseller Muğla Büyükşehir Belediyesi İle Bodrum Belediyesi arasında ekte sunulan Taksim Listesi gereğince paylaşılması; 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir.

Mülkiyeti müstakilen ve ½ hisse oranında Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile Bodrum Belediyesine ait taşınmazların Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince, ekteki şekliyle Taksim Listesi kapsamında paylaşılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Taksim Çizelgesi İçin Tıklayınız.