Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 152                      

Karar Tarihi : 13/04/2017          

KONUSU:

 

Maliye Bakanlığı adına kayıtlı olan, ekli haritada sınırları taralı olarak belirlenmiş, 11/08/2016 tarih ve 359 sayı numaralı meclis kararında belirtilen alana ek olarak; Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Çaltılık mevkiinde bulunan 395 ada 1 parsel numaralı taşlık, çalılık ve kayalık nitelikli 625.932,00 m2  arazinin 31.770,88 malana, Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, Yokuşaltı Mevkiinde bulunan 79 ada 299 parsel numaralı dağlık, çalılık ve taşlık nitelikli 426.311,20 m2 arazinin 14.387,76 m2 alana, Yukarı da bahsedilen 395 ada 1 parsel ve 79 ada 299 parsel arasında kalan, İmar Planının da yol olarak görünen 1.364,12 m2 alana, arazi topoğrafyası ve rehabilitasyon projesi uygulama yöntemi gereğince ihtiyaç duyulmuş olup, söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususunun görüşülmesi.          

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2017 tarihli ve 33887833-301.01-1259 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.