Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 152                           

Karar Tarihi : 13/06/2018               

KONUSU:

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, İlimiz Milas İlçesi Kayaderesi Mahallesi 101 ada 14 parsel numaralı 2.773,24 m² yüz ölçümlü "Tarla" nitelikli taşınmazın, içinde bulunan içme suyu kuyusunun Kayaderesi Mahallesinin içme suyu ihtiyacının karşılanması için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi uyarınca Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/06/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1942 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.