Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 152                    

Karar Tarihi   : 08/08/2019        


KONUSU:

 Büyükşehir Belediyemiz Organizasyon Şemasında yer alan birimlerden; Genel Sekreterlik Makamına bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün kaldırılarak, Genel Sekreterlik Makamına bağlı Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının ihdas edilmesi, ihdas edilen Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının bünyesinde yer almak üzere Basın ve Yayın Şube Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünün ihdas edilmesi, Büyükşehir Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapan Hukuk Müşavirliğinin adının 1. Hukuk Müşavirliği olarak güncellenmesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince norm kadro esaslarına uygun olarak Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasının yazı ekinde yer alan şekli ile güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

 

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 06.08.2019 tarihli ve 58798979-601.04.01-E.2775 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.