Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No            :153                            

Karar Tarihi :09/09/2014                

KONUSU:

FETHİYE İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 264 ADA 91 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ, 1. KAT 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN FETHİYE BELEDİYESİ TÜZEL KİŞİLİĞİ, 1. KAT 8 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM VE 2. KAT 17, 18, 19, 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN MALİYE HAZİNESİ ADINA MEDENİ KANUNUN 698. VE 699. MADDELERİ GEREĞİNCE TAKSİM VE TESCİLİ 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/09/2014 tarih ve 47720051-756.01/15129 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

   6360 Sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 264 Ada 91 nolu parsel üzerindeki binanın 20 adet bağımsız bölümünden 7 adedi Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğine, 8 adedi Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliğine, 5 adedi Maliye Hazinesine  verilmiştir.

Bağımsız bölüm adedi olarak verilen taşınmazın kat mülkiyetinin kurulması sonucunda taksimlerinin yapılması; 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi uyarınca Belediyeye verilen yetkiler çerçevesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmektedir.

Fethiye İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 264 ada 91 parsel üzerinde bulunan binanın zemin katındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu bağımsız bölümlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, 1. Kat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu bağımsız bölümlerin Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliği, 1. kat 8 nolu bağımsız bölüm ve 2. kat 17, 18, 19, 20 nolu bağımsız bölümlerin Maliye Hazinesi adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince taksim ve tesciline, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.