Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 153                           

Karar Tarihi : 13/06/2018               

KONUSU:

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2016 tarih ve 2016/35 sayılı Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararı kapsamında Fethiye-Kalkan Devlet Yolu Km: (0+215,00-21+293,16) - (21+520,92-30+186,88) arasında yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalan İlimiz, Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi, 416 numaralı parselin tamamının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi gereğince bedeli karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devir işleminin yapılması hususunun görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/06/2018 tarihli ve 99506623-752.99-E.1940 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.