Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 153                    

Karar Tarihi   : 08/08/2019 


 

KONUSU:


    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (i) bendi hükümleri uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11.02.2016 tarih ve E.1722 sayılı yazısına istinaden İlimiz, Yatağan ilçesi, Dere Mah. Gölyeri mevkiinde yazı eki haritada sınırları belirlenmiş olan Tarım Ve Orman Bakanlığı’na ait 10.780,065 m² ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adına kayıtlı 60.315,233 m² olan toplam 71.095,298 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususunun görüşülmesi.

 

        Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2019 tarihli ve 46240020-020-E.2223 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

Ek-3 için tıklayınız.

Ek-4 için tıklayınız.