Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 153                 

Karar Tarihi     : 10/09/2020     


KONUSU:

            Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı) 28.08.2020 tarihli ve 86530560-809.02-E.2933/14776 sayılı yazısı ile Bodrum ilçesinde devam eden içme suyu hatlarının yenileme ve onarım iş programının yoğun olarak devam etmekte olduğu mevcut makinelerin yetersiz olmasından dolayı işlerin aksatılmadan yürütülmesi için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan 48-2017-090 plaka ve HMK102SHP2S091943 şasi numaralı Hidromek HMK 102 S ALPHA A5 marka kazıcı yükleyici iş makinesinin devir işlemlerinin yapılmasını talep etmiş olup; 08.09.2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmȋ Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:27)’nin 4. maddesi hükmü gereğince bahse konu iş makinasının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devir talebinin görüşülmesi.


         Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 02.09.2020 tarihli ve 31514194-809.02-E.3014 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


  Kararın devamı için tıklayınız.