Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :154                

Karar Tarihi :14/05/2015 

KONUSU:

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

d) Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii, tapunun 190 ada 1 ve 192 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı  


Kararın devamı için tıklayınız.