Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 154                            

Karar Tarihi   : 13/04/2017                

KONUSU:

        45.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

a) Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Bodrum Şosesi Mevkiinde yer alan, 903 ada 4 parselde “Ayrık Nizam, 3 kat, Emsal:2, Konut+Ticaret Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi.     

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.04.2017 tarihli raporunda;

13.04.2017 tarihinde saat 10:00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-892 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.02.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 09.03.2017 tarihli meclis toplantısında komisyonumuzun Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün görüşü gelene kadar süre verilmesi önerisi kabul edilen,   “Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Bodrum Şosesi Mevkiinde yer alan, 903 ada 4 parselde “Ayrık Nizam, 3 kat, Emsal:2, Konut+Ticaret Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu gelen görüş doğrultusunda görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-892 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.