Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 154                           

Karar Tarihi : 13/06/2018               

KONUSU:

  Muğla Büyükşehir Belediyesinin 09/06/2016 tarih ve 260 numaralı Kararı ile onaylanan ve 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile posta dağıtıcılarının, 4736 sayılı Kanunun 1.maddesinin 1. fıkrası hükmünden muaf tutulacağı yönünde karar alındığından, postacı ve dağıtıcılara ücretsiz tarife uygulanması gerektiğine ilişkin T.C. Muğla 1. İdare Mahkemesinin 2016/1035 Esas No ve 2017/2384 sayılı Kararı doğrultusunda değiştirilerek yazı ekinde gönderilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği” nin onaylanması hususunun görüşülmesi.

 Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 25/05/2018 tarihli ve 36924739-010.03-E.10637 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.