Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :155                                       

Karar Tarihi :14/05/2015                          

KONUSU:

Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri 

Özel Kalem Müdürlüğü’nün 06/05/2015 tarih ve 91388608-843.03-2015-117 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı üzerinde gerekli inceleme tamamlanmış, Encümenimizce hazırlanan Rapor, 2014 Yılı İdare Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı, Yönetim Dönemi Cetvelleri ekte sunulmuş olup, karar alınması hususunda Meclis'e havalesini arz ederim.

Kararın devamı için tıklayınız.