Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No            :155                                                                                                                                                                                                                                            

Karar Tarihi :09/09/2014                

KONUSU:

MENTEŞE İLÇESİ, MURATLAR MAHALLESİ, 207 ADA, 36 PARSELDE BULUNAN 476,01M² “CAMİ VE AVLUSU” VASIFLI TAŞINMAZIN CAMİ OLARAK KULLANILMASI KOŞULU İLE BEDELSİZ OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA, 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 18/e VE 75/d MADDELERİ GEREĞİNCE TAŞINMAZIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 25 YILLIĞINA TAHSİS EDİLMESİ.

        Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/09/2014 tarih ve 47720051-756.01/15387 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

        6360 sayılı yasa kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı gereği Menteşe İlçesi, Muratlar  Mahallesi 207 ada 36 parselde bulunan 476,01 m² ‘Cami ve Avlusu’ vasıflı taşınmaz Belediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Muğla İl Müftülüğü’nün 02 / 09 / 2014 tarih ve 1766 sayılı yazısı ile 207 ada 36  parsel sayılı taşınmazın tahsisinin  yapılması talep edilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf  İşlemleri Dairesi Başkanlığınca 12/06/2009 tarih 2791 sayı ile Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğüne) verilen cevap doğrultusunda Cami yerlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi gerekmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca adı geçen taşınmazın yukarıdaki görüşe göre Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi uygun mütalaa edilmiştir.

Söz konusu taşınmazın Cami olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.