Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 156                        

Karar Tarihi     : 10/09/2020            


KONUSU:

           Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait Marmaris İlçesi, Çetibeli Mahallesi, 331 ada, 1 parsel numaralı 1.187,35 m² yüz ölçümlü taşınmazda bulunan binanın gerekli tadilat, bakım ve onarımlarının yapılarak zemin katının kooperatifçilik faaliyetlerinde, 1. katının eğitim faaliyetlerinde kullanılması koşuluyla teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreliğine Marmaris Belediye Başkanlığı'na bedelsiz tahsisi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi.

 

             Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04.09.2020 tarihli ve 99506623-105.04-E.1912 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;Kararın devamı için tıklayınız.