Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :157                                        

Karar Tarihi :14/05/2015                           

KONUSU:

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Hal Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 Adet Traktörün (Haraketli İş Makinası) satın alınması   

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2015 tarih ve 28673394-301.05.03-2015-1071 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            Zabıta Dairesi Başkanlığı, Hal Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 Adet Traktöre (Haraketli İş Makinası) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aracın satın alma usülüyle temini için Belediye Meclisinden karar alınması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Hal Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 Adet Traktörün (Haraketli İş Makinası) satın alınmasına; meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.