Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No            :157                                                                                                                                                                                                                                       

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2014 tarih ve 64061556-010.03-15635 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İçin Tıklayınız.