Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

 

Karar No      : 157                      

Karar Tarihi: 11/05/2017       

KONUSU:

Gündem
05/05/2017 tarihinde duyurulan 20 maddelik gündeme; aşağıda sırası belirtildiği şekilde 14 maddenin gündeme eklenmesi ile,