Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 157                           

Karar Tarihi  : 13/06/2018               

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/03/2017 tarih ve 118 sayılı kararı ile toplu taşıma hizmetleri ve toplu taşımada kullanılan tüm araçların avadanlıkları ile beraber Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmesine karar verilmiş olup; bahsi geçen araçların tüm kayıt ve tescil işlemleri ancak tamamlandığından, Toplu taşıma hizmetleri ve toplu taşımada kullanılan tüm araçların avadanlıkları ile beraber muhasebe kayıtları ve bilançoda sermaye hesaplarına nakdi sermaye olarak kaydedilmesi hususunun görüşülmesi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2018 tarihli ve 36924739-105.04-E.11151 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.