Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :157                         

Karar Tarihi   :08/08/2019             

 

KONUSU:

Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi               

 Muhammet KARAKUŞ, Kemal İLHAN, Şefika KARAŞAHİN EKİN, Mehmet DEMİR, Yakup OTGÖZ, Alper ÇALIKOĞLU, Bayram Önder AKDENİZLİ, Levent TOSUN, Özay TÜRKLER ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.