Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 157                  

Karar Tarihi     : 10/09/2020      


KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nce Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine seçilen Cumhuriyet Halk Partisi mensubu Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Veli PABUŞÇU vermiş olduğu dilekçe ile komisyon üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiştir. İstifa nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine, ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye meclis üyeliği görevini yürüten Gürsel İNCE vermiş olduğu dilekçe ile İYİ Parti üyeliğini sonlandırarak Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple 28.05.2020 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince kurulmuş olan; 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu 2. Çevre ve Sağlık komisyonu 3. Plan ve Bütçe Komisyonu 4. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 5. Ulaşım komisyonu 6. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 7. Turizm Komisyonu şeklindeki komisyonların oransal dağılımı bozulduğundan şu an komisyonlara üye veren tüm partilerin yeni komisyonlara üye verebilmeleri için oluşacak yeni orana göre komisyon üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve kalan süreyi tamamlamak üzere ayrı ayrı işaretle oylama yapılması suretiyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. maddesi hükmü doğrultusunda ihtisas komisyonlarına üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.


         Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 09.09.2020 tarihli ve 56567348-105.02-E.2920 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


  Kararın devamı için tıklayınız.