Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :158                                        

Karar Tarihi :14/05/2015                           

KONUSU:

     Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

     Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 06/05/2015 tarih ve 28673394-301.05.03-2015-1072 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

     Zabıta Dairesi Başkanlığımızın, Kanunlarda Ceza karşılığı bulunmayan, Belediye ile ilgili suç teşkil eden konularda yaptırımların uygulanabilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği, 17.02.2006 Tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükmü çerçevesinde hazırlanarak 09/09/2014 tarih ve 144 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

     Daire Başkanlıklarımızdan gelen talepler ve yapılan uygulamalarda tespit edilen eksiklikler doğrultusunda, maddeler üzerinde yapılması gereken değişiklikler ve eklenmesi gereken madde metinleri eklenerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanarak ekte sunulmuştur.

     Yazımız ekinde sunulan yönetmeliğin 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi hükmü uyarınca meclisimizce görüşülerek karar alınması hususunda yazımızın meclise havalesini arz ederim.  Denilmektedir.

Kararın devamı için tıklayınız.