Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 158                              

Karar Tarihi    : 13/06/2018                

KONUSU:

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği yazı ekinde sunulan (II) Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdası, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen dolu kadroların derece değişikliği hususunun görüşülmesi.

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2018 tarihli ve 58798979-907.02-E.2429 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek 1 için tıklayınız

Ek 2 için tıklayınız