Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :159                

Karar Tarihi :14/05/2015   

KONUSU:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve hizmet alanları ile ilgili işlerde (sulama kanalı temizliği, bent yapılması vs.) kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet Kazıcı-Yükleyici, 1 Adet 40 cm'lik Tırnaklı Kazıcı Kovası (1 Takım Yedek Tırnak Dahil), 1 Adet Daemo B 180 Kırıcı ve 1 Adet 75 cm'lik (0,54 m3) olmak üzere, iş makine ve araçlarının  Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 30/04/2015 tarih ve 31815536-301.03-628 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

                Daire Başkanlığımızın görev ve hizmet alanları ile ilgili işlerde (sulama kanalı temizliği, bent yapılması vs.) kullanılmak üzere ekli listede ihtiyaç olarak belirttiğimiz 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet Kazıcı-Yükleyici, 1 Adet 40 cm'lik Tırnaklı Kazıcı Kovası (1 Takım Yedek Tırnak Dahil), 1 Adet Daemo B 180 Kırıcı ve 1 Adet 75 cm'lik (0,54 m3) olmak üzere, iş makine ve araçlarının  Devlet Malzeme Ofisinden satın alınabilmesi için, Büyükşehir Belediye Meclisimizce karar alınması gerekmektedir.

             Konunun, Meclis gündemine alınarak görüşülmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve hizmet alanları ile ilgili işlerde (sulama kanalı temizliği, bent yapılması vs.) kullanılmak üzere ekli listede ihtiyaç olarak belirttiğimiz 1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör, 1 Adet Kazıcı-Yükleyici, 1 Adet 40 cm'lik Tırnaklı Kazıcı Kovası (1 Takım Yedek Tırnak Dahil), 1 Adet Daemo B 180 Kırıcı ve 1 Adet 75 cm'lik (0,54 m3) olmak üzere, iş makine ve araçlarının  Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına; meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Ek için tıklayınız.