Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No            :159                                                                                                                                                                                                                                                 

Karar Tarihi :09/09/2014               

KONUSU:

ÖZEL HALK ARACI HAT İHALESİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 09/09/2014 tarih ve  bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Belediyemiz sınırları içinde mevcut otobüs hatları yanında bu sistemle entegreli, rotasyonlu olarak UKOME kurulunca belirlenecek hatlarda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 10 yıl süreli denetimli özel halk aracı ihalesi yapılabilmesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na yetki verilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.