Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 159                           

Karar Tarihi  : 13/06/2018               

KONUSU:

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından "Milas Ovası Sulama Projesi" kapsamında kaldığı bildirilen, mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait, İlimiz Milas İlçesi Kırcağız Mahallesi 2927 numaralı parselin irtifak hakkına konu 562,64 m²'lik, Kızılcayıkık Mahallesi 177 numaralı parselin irtifak hakkına konu 6,63 m²'lik ve Kızılcayıkık Mahallesi 962 numaralı parselin mülkiyet hakkına konu 533,01 m²'lik kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince bedeli karşılığında; 2927 ve 177 parselin üzerine irtifak hakkının kurulması, 962 parselin Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğüne mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2018 tarihli ve 99506623-752.01.99-E.2008 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.