Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 159                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019           


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       a) Dalaman Belediye Başkanlığı tarafından, 13/06/2018 tarih ve 148 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararımız ile onaylanan Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkındaki Yönergeye uygun olarak hazırlandığı ve Dalaman Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 73 nolu Kararı ile onaylandığı belirtilen; İlimiz, Dalaman İlçesi, Kargınkürü Mahallesine ait Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespitine ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince karar alınması hususunun görüşülmesi.

  İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.09.2019 tarihli raporunda;