Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 159                 

Karar Tarihi     : 10/09/2020     


KONUSU:

10- Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         b) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden 2020 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifeleri ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Fethiye Belediye Başkanlığı’nın almış olduğu 01.09.2020 tarihli 93 ve 94 sayılı kararların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.

                    Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.09.2020 tarihli raporunda;