Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 16                             

Karar Tarihi  : 12/01/2017                

KONUSU:

    İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 432 ada 81 parsel ile 159 parsel numaralı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine istinaden  Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/01/2017 tarih ve 99506623-301.01/27  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;