Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :160               

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

Datça Belediyesi Hızırşah Yaşayan Tarih Kültür, Sergi Evi ve Kültür Rotası GEKA Projesine ilişkin ortağı olduğumuz projenin yaklaşık maliyetinin % 75'i 2015 yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programın kapsamında (GEKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olup kalan %25 lik kısmına Datça Belediyesi ile yarı yarıya ortak olunması    

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 36521862-310.02.01-1616 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

                İlgi: a) Datça Belediye Başkanlığının 09.03.2015 tarih ve 1584 sayılı yazısı.

                    b) 10.04.2015 tarih ve 138 sayılı karar.

            İlgi (a) yazı ile İlimiz Datça İlçesi, Datça Belediyesi'nin Güney Ege Kalkınma Ajansı 2015 yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programına "Hızırşah Yaşayan Tarih Kültür, Sergi ve Kültür Rotası" isimli proje başvurusunda bulunulacağı,  Proje Kapsamında Hızırşah Mahallesi yakınında bulunan 19. yy'dan kalan tarihi şapel (kilise binasının) Koruma Kurulundan onaylı Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Elektrik, ve Peyzaj projelerinin uygulama işi yapılarak, yapının yaşayan bir tarih kültür, sergi, evine dönüştürülmesi planlanmakta olduğu, bunun yanı sıra Hızırşah, Eski Datça, Reşadiye ve Kızlan mahallelerini kapsayan bir kültür rotası oluşturulması projesi için Belediyemizin proje ortağı olması talep edilmiştir. İlgi (b) karar ile "Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan Hızırşah Yaşayan Tarih, Kültür Sergi Evi ve Kültür Rotası GEKA Projesine Muğla Büyükşehir Belediyesince ortak olunmasına; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) bendi uyarınca ..." karar verilmiştir.

            Ortağı olduğumuz projenin yaklaşık maliyetinin % 75'i 2015 yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programın kapsamında (GEKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olup kalan %25 lik kısmına Datça Belediyesi ile yarı yarıya ortak olunması;  bu kapsamda söz konusu ortaklık talebinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) bendi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması amacıyla yazımız ve eklerinin Belediyemiz Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ortağı olduğu Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan Hızırşah Yaşayan Tarih, Kültür Sergi Evi ve Kültür Rotası GEKA projenin yaklaşık maliyetinin %75'i 2015 yılı Alternatif Turizm Mali Destek Programın kapsamında (GEKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olup, kalan %25’lik maliyet kısmına 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (o) bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (a) bendi uyarınca Datça Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesinin yarı yarıya ortak olmasına;  meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.