Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 160                             

Karar Tarihi    : 13/06/2018                

KONUSU:

Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasında yer alan birimlerden; Kültür Turizm ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının adının Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi; Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünün, Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesine alınması, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığının iptal edilmesi ve Büyükşehir Belediyemiz organizasyon şemasının bu şekli ile güncellenmesi hususunun görüşülmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2018 tarihli ve 58798979-601.04.01-E.2439 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.


Ek için tıklayınız