Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 160                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019           


KONUSU:

1-  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      b) Milas İlçesi, Baharlı Mahallesi, 1033 parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 50.888,60 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın yaklaşık 9.294 m2 ’lik kısmında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” düzenlenmesine yönelik N19-A-25-C-4-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.08.2019 tarihli raporunda;