Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 160                  

Karar Tarihi     : 10/09/2020      


KONUSU:

            Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

            Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Eylül ayı toplantısına katılamayan;

      Mehmet Onur ŞAHBAZ, Kamil CEYLAN, Ethem SAYAR, Gürsel İNCE, Alper ÇALIKOĞLU ve Halil Faik BOZKURT’un mazeretlerinin kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.