Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :16

Karar Tarihi :13/01/2015   

KONUSU:

Kavaklıdere Nebiler Mahallesi, 243 ada, 2 nolu parselin düğün salonu yapılmak üzere Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığına tahsisi   

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 09/01/2015 tarih ve 47720051–301.01/40 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlimiz Kavaklıdere İlçesi Nebiler Mahallesi 243 ada 2 parsel numaralı 1.043,57 m² taşınmaz Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasasrrufu altında bulunmaktadır. Kavaklıdere Belediye Başkanlığının 26/12/2014 tarih ve 1060 sayılı yazısı ile adı geçen taşınmazın, Nebiler Mahallesi halkına hizmet amaçlı Sosyal ve Kültürel Alan (Düğün Salonu) olarak tahsisi talep edilmiştir. Konu Daire Başkanlığımızca incelenmiş, Kavaklıdere Belediye Başkanlığının tahsis talebi uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; Kavaklıdere İlçesi Nebiler Mahallesi 243 ada 2 parsel numaralı taşınmazın Sosyal ve Kültürel Alan (Düğün Salonu) olarak kullanılması koşulu ile Kavaklıdere Belediye Başkanlığına 5393 sayılı Belediyesi Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 20 yıllığına bedelsiz olarak  tahsis edilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınmasını arz ederim.denilmektedir.

           Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanı Mehmet DEMİR’in 10 yıllığına önerisi ile;

İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Nebiler Mahallesi, 243 ada, 2 parsel numaralı 1.043,57 m²  taşınmazın Sosyal ve Kültürel Alan (Düğün Salonu) olarak olarak kullanılması koşulu ile Kavaklıdere İlçe Belediye Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına bedelsiz olarak  tahsis edilmesine; OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.