Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 161                  

Karar Tarihi     : 10/09/2020     


KONUSU:

           Gün Tespiti

 

          Gelecek meclis toplantısının 8 Ekim 2020 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.