Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :16                             

Karar Tarihi :15/04/2014               

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR SEYDİKEMER İLÇE BELEDİYESİ 2014 YILI 9 AYLIK BÜTÇESİ

              Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 14/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

              Muğla Büyükşehir Seydikemer İlçe Belediyesi 2014 Yılı 9 Aylık Bütçesi’nin daha iyi incelenmesi hususunda konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.