Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :161               

Karar Tarihi :14/05/2015  

KONUSU:

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden değişiklik yapılması  

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 87026510-310.99/1617 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesine göre ilgililerinin talebi doğrultusunda verilen hizmetlere yönelik Daire Başkanlığımız gelir kalemlerine ait teklifler Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Başkanlığımıza gelen talepler ve hizmet çeşitliliği yönünden konu yeniden değerlendirilerek bazı maddelerde değişiklik ve yeni eklemeler yapılması gerekliliği doğmuştur.

Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden Daire Başkanlığımıza ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin yazımız ekinde yer alan teklifimizin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek bir karar alınması için yazımız ve ekinin Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesine göre ilgililerinin talebi doğrultusunda verilen hizmetlere yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerine ait teklifler Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na gelen talepler ve hizmet çeşitliliği yönünden konu yeniden değerlendirilerek bazı maddelerde değişiklik ve yeni eklemeler yapılması gerekliliği doğmuştur.

Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na ait 2015 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin yazı ekinde yer alan teklifin meclise geldiği şekliyle aynen kabulüne meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Ek için tıklayınız.