Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :161                            

Karar Tarihi :14/10/2014             

KONUSU:

GÜNDEM

13    maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.         

  1. Plan Ve Bütçe Komisyon Raporları a) Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan Ve Reklam Yönetmeliği b) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Yıllarını Kapsayan Stratejik Planı 2- Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  3- Datça İlçe Belediyesi Ödenek Aktarımı,  4- Muğla Büyükşehir Belediyesi Ödenek Aktarımı, 5- 70 Adet Otobüsün Satın Alınmasına, Satın Alınacak Araçların Finansmanında Kullanılmak Üzere Faiz Ve Masraf Hariç 15.000.000,00 TL’lik Borçlanılması Veya Bankalardan Kredi Kullanılması,  6- Fethiye İlçesi, İnlice Mahallesi, 162 Ada, 1 Nolu 756,44m2 Yüzölçümlü Taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliğine Ait 18003/75644 Hissesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. Maddesinin 3. Fıkrası Gereğince Hissedarı Ferhat Kundakçı’ya Doğrudan Satışı, 7- Devir Tasfiye Ve Paylaştırma Komisyonu Tarafından Kapanan Köy Ve Belde Belediyelerin Tüzel Kişiliklerine Ait Paylaşıma Konu Edilen Ve Değerlendirilmeyen Taşınmazların, Taksim Listesi Kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliği İle Menteşe Belediyesi Tüzel Kişiliği Adına Medeni Kanunun 698. Ve 699. Maddeleri Gereğince Paylaşılması, 8- Bodrum – Torba Terminal Yeri İmar Programına Alınması, 9- Muğla İli Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 582 Ada 147 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait “Belediye Hizmet Alanı” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 10-Muğla İli Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 582 Ada 147 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait “Belediye Hizmet Alanı” Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,  11- Muğla İli Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi 312 Ada 7 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 12- Muğla İli Ortaca İlçesi Beşköprü Mahallesi 312 Ada 7 Parsel Numaralı Taşınmaza Ait 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 13-  Araç Alımı 1 Adet 19+1 Minibüs