Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 161                           

Karar Tarihi : 13/06/2018               

KONUSU:

İlimiz, Yatağan İlçesi, Akyol Mahallesi 142 ada 1, 2, 5, 11, 13, 15, 17, 20 ve 21 parsel, 199 ada 23 parsel, 278 ada 85, 86, 87, 291 parsel, 320 ada 2, 3, 4 parseller ve İlimiz, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, plan bütününde yaklaşık 62 ha alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık imar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.  

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2018 tarihli ve 36521862-105.04-E.3454 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.