Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 16                          

Karar Tarihi   : 10/01/2019            

KONUSU:

            Muğla Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 04.12.2018 tarih ve 81380-1445 sayılı tahsis talep yazılarına istinaden, mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz, Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 691 ada 1 parsel numaralı 6.097,54 m² yüz ölçümlü Turgutreis Terminali olarak kullanılan taşınmaz içerisindeki 13 ve 14 bağımsız dış kapı numaralı taşınmazların Muğla Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılması amacıyla, teslim edildiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisi hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.01.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.29 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.            Ek için Tıklayınız.