Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :162                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz Milas İlçesi, Akkovanlık Mahallesi, 169 ada 13 parsel numaralı 392,67 m2 yüzölçümlü ve İlimiz Milas İlçesi, Çamlıyurt Mahallesi 203 ada 112 parsel numaralı 351,31 m2 yüzölçümlü “su deposu ve tarla” nitelikli taşınmazların Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca mülkiyet devrinin yapılması hususunun görüşülmesi    

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 21/03/2016 tarihli ve 47720051-301.01-889 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.